Dostawa urządzeń Bosch Wrocław

W ostatnich dniach firma Akszer dostarczyła urządzenia marki Hidros dla firmy Bosch oddział we Wrocławiu. Dostawa obejmowała dwa agregaty wody lodowej o wydajności chłodniczej 410 kW i 480 kW oraz dwa dry coolery o wydajności 460 kW i 510 kW.